لغات پرکاربرد زبان آلمانی را بشناسید

در زبان آلمانی چندین لغات وجود دارد که بسیار مورد استفاده قرار میگیرد و در زندگی روزانه خود چندین بار از این لغات استفاده خواهید کرد. در دوره آموزش زبان آلمانی شما جزوه ای خواهید داشت کاملا مختص لغات میباشد که صفر تا صد لغات زبان آلمانی را به شما آموزش خواهیم داد. در این پست جدید سایت به شما 100 لغت مهم زبان آلمانی را آموزش خواهیم داد.

این لغات برای ریدینگ مناسب میباشد.

ردیفکلمهمعنی
۱der (den, dem, des)حرف تعریف  (مذکر)”the”
۲die (der, den)حرف تعریف  (مونث)“the”
۳undو
۴in (im)در
۵von (vom)از
۶zu (zum, zur)در، به
۷das (dem, des)حرف تعریف “the”
۸mitبا
۹sichخودش
۱۰aufحرف اضافه
۱۱fürحرف اضافه
۱۲ist (sein, sind, war, sei, etc.)است  (to be, are, was, be, etc.)
۱۳nicht معادل “not”
۱۴ein (eine, einen, einer, einem, eines)حرف تعریف “a, an”
۱۵alsاز، زمانی که
۱۶auchهمچنین
۱۷esآن
۱۸an (am/ans)به، در، به وسیله
۱۹werden (wurde, wird)شدن
۲۰ausاز
۲۱erاو (مذکر)، آن
۲۲hat (haben, hatte, habe)داشتن
۲۳dass / daßآن
۲۴sieاو (مونث)، آن، آن ها
۲۵nachاز
۲۶beiدر، به وسیله
۲۷umدر
۲۸nochهنوز
۲۹wieچگونه
۳۰überدربار
۳۱soبنابراین
۳۲Sieشما
۳۳nurفقط
۳۴oderیا
۳۵aberاما
۳۶vor (vorm, vors)قبل از
۳۷bisتا
۳۸mehrبیشتر
۳۹durchاز طریق
۴۰manیک، آن ها
۴۱Prozent (das)درصد
۴۲kann (können, konnte, etc.)توانستن
۴۳gegenبرخلاف
۴۴schonقبلا
۴۵wennاگر، زمانی که
۴۶sein (seine, seinen, etc.)مال او
۴۷Mark (Euro)مارک
۴۸ihre/ihrمال او، مال آن ها
۴۹dannسپس
۵۰unterاز میان
این مطلب را هم حتما بخوانید   حروف تعریف معین در آلمانی

برگرفته از سایت زبان نگار

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

قبلا حساب کاربری ایجاد کرده اید؟
گذرواژه خود را فراموش کرده اید؟
Loading...